edukacja

Strefa Seniora

Seniorze, na poniższej stronie znajdziesz bazę wiedzy na temat oszustów, swoich praw, a także źródeł pomocy.

oszustwa

Poznaj czyhające zagrożenia i dowiedz się jak im przeciwdziałać

Bezpłatna pomoc prawna!

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej we Wrocławiu!

kompendium

Seniorze, poznaj swoje prawa!

baza kontaktów

Gdy wiesz o problemie

Jeżeli trudna sytuacja dotknęła Ciebie lub Twoich bliskich, nie bój się szukać pomocy. W szczególności reaguj, gdy wiesz, że jakiejś osobie starszej dzieje się krzywda!

Gdy jest taka potrzeba, alarmuj Policję pod numerem 997 lub 112, a także za pośrednictwem swojego dzielnicowego. Każde miasto (gmina) prowadzi również Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego zadań należy interweniowanie w razie zauważenia czyjejś krzywdy.

Specjalistyczną poradę uzyskasz także u wymienionych instytucji:

 • Centrum Informacji Konsumenckiej przy UKE

  tel. 801 900 853 lub 22 534 91 74
  www.cik.uke.gov.pl

 • Rzecznik Finansowy

  tel. 22 333 73 25
  www.rf.gov.pl

 • Punkt informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

  tel. 22 244 26 36
  drr@ure.gov.pl
  www.ure.gov.pl

 • Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy ULC

  tel. 22 520 74 84
  kopp@ulc.gov.pl
  www.ulc.gov.pl

 • Urząd Transportu Kolejowego

  tel. 801 044 080
  pasażer@utk.gov.pl
  www.pasazer.utk.gov.pl

 • Europejskie Centrum Konsumenckie

  tel. 22 55 60 188
  info@konsument.gov.pl
  www.konsument.gov.pl

 • Rzecznik Praw Pacjenta

  tel. 800 190 590
  kancelaria@rpp.gov.pl
  https://www.gov.pl/web/rpp

 • Rzecznik Praw Obywatelskich

  tel. 800 676 676
  https://www.rpo.gov.pl/

 • Telefon Zaufania dla osób starszych

  tel. 22 635 09 54
  https://www.malibracia.org.pl/nasze-projekty/telefon-zaufania-dla-osob-starszych/

Wiedza i bezpieczeństwo

Poradnik dla każdego "Bezpieczny Senior"

Drogi Seniorze, poniżej znajdziesz odnośnik umożliwiający pobranie Poradnika Bezpiecznego Seniora w formacie PDF, który możesz łatwo wydrukować, u siebie w domu, bądź w punktach ksero. Ogromnie zachęcamy Cię do zapoznania się z treścią opracowania.

Rozmawiaj

W poradniku ty i twoi bliscy znajdziecie przegląd najważniejszych informacji dotyczących bezpieczeństwa osób w „jesieni życia”.

Obserwuj

Oprócz zawartych tam, prawdziwych przykładów przestępczych działań, opisane są również środki, jakie osoby starsze powinny przedsięwziąć aby chronić siebie i swój majątek.

Zabezpieczaj

Wskazujemy w nim przykładowe czynności prawne, które mogą zabezpieczyć seniora na starość, a także po jego śmierci.