Drogi Seniorze, pewnie niejednokrotnie zdarzyło Ci się dokonać zakupu, z którego nie byłeś do końca zadowolony. Być może nawet uczestniczyłeś w pokazach produktów, podczas których zakupiłeś oferowane przedmioty w „okazyjnych cenach”. Niestety, ale takie pokazy są swoistą plagą, która pozwala oszustom nabierać Seniorów na bardzo szeroką skalę, a to wszystko, bez oczywistego łamania prawa. Na szczęście, polscy konsumenci, mają możliwość dociekania swoich praw na kilka różnych sposobów. 

Pierwszym z nich jest tzw. prawo do namysłu – pod tym pojęciem zawiera się ustawowe prawo do odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Konsument może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Uwaga! Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia, może skorzystać z tego uprawnienia w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeżeli w tym okresie przedsiębiorca przekaże taką informację, ten termin upływa po 14 dniach od jej otrzymania.

Jeżeli chcemy skorzystać z powyższego prawa, pamiętajmy, żeby w ciągu 14 dni od otrzymania towaru złożyć stosowne oświadczenie oraz zwrócić towar sprzedającemu, ten zaś powinien zwrócić pieniądze niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia.

Konsumenci mają także możliwość dokonania zwrotu towaru po tym okresie, korzystając z prawa rękojmi. Rękojmia jest przewidzianą prawem podstawą odpowiedzialności sprzedawcy w związku w wadą towaru. Reklamacja na podstawie rękojmi, jeżeli zakupiony towar jest wadliwy, uprawnia kupującego do żądania: naprawy towaru, obniżenia ceny, a także, w dalszej kolejności: wymiany towaru na nowy oraz  odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Okres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi zasadniczo 2 lata od dnia otrzymania towaru (np. zakupionych butów). Pamiętaj, że do skorzystania z tego prawa potrzebny Ci będzie dowód zakupu towaru, np. paragon.

Kolejnym prawem, które może, ale nie musi przysługiwać nam, jako konsumentom, jest gwarancja. Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem się przedsiębiorcy, które określa jego obowiązki i uprawnienia kupującego na wypadek, gdyby towar okazał się wadliwy w zakresie, jaki przewiduje gwarancja. Wskazuje ona obowiązki gwaranta i uprawnienia konsumenta w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

Seniorze, pamiętaj, aby zawsze przemyśleć swój zakup i nie podejmować takich decyzji pochopnie, szczególnie, jeżeli wymagają one od Ciebie zawarcia np. umowy kredytowej. Jeżeli masz taką możliwość, sprawdź informacje o produkcie i jego sprzedawcy w internecie – bardzo przydatne będą opinie innych konsumentów na temat konkretnego towaru. Dobrym rozwiązaniem będzie również rozmowa z bliskimi, może Twój wnuk będzie w stanie doradzić Ci, który produkt wybrać?