Z roku na rok rośnie liczba oszustw, których ofiarami padają seniorzy. Dobitnie potwierdzają to dane przekazane przez policję Polskiej Agencji Prasowej- w pierwszej połowie 2021 roku straty oszukanych seniorów wyniosły ponad 63 mln złotych.

Jest to wartość zbliżona do strat seniorów za cały 2020 rok! Natomiast z danych udostępnionych przez BIK wynika, że spośród 6,4 mln osób powyżej 65 roku życia, aż 10% przyznało, że padło ofiarą próby wyłudzenia. Z doświadczenia Fundacji wynika, że skala zjawiska jest wielokrotnie większa, gdyż większość seniorów nie zgłasza przestępstw do organów ścigania.

Seniorze, jeżeli padłeś ofiara oszustów, pamiętaj aby nie ukrywać tego przed swoimi bliskimi i policją. Poczucie wstydu, które może Ci towarzyszyć nie jest uzasadnione, a długotrwałe zatajanie takiej informacji może spowodować narastanie Twoich problemów. Jeżeli wiesz, że możesz liczyć na swoich bliskich, pozwól im sobie pomóc. Może jest jakieś proste rozwiązanie pozornie trudnej sytuacji, w której się znajdujesz?

Dodatkowo, pamiętaj o możliwości skorzystania z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w których możesz skonsultować swoje kolejne kroki z adwokatami i radcami prawnymi. Dzięki odpowiedniemu działaniu jesteś w stanie odzyskać swoje mienie!

Baza instytucji świadczących nieodpłatną pomoc

Niewielu seniorów wie, że w każdym powiecie (a także w niektórych gminach) funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, porad obywatelskich i mediacji. Jest to łącznie ponad 1500 punktów rozsianych na terytorium całego kraju, w których obywatele mają możliwość bezpłatnych konsultacji swoich spraw z adwokatami, radcami prawnymi i mediatorami. 

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości:

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do Twojej indywidualnej sytuacji. Będzie Cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące Ci prawa i spoczywające na Tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z Tobą plan działania i pomoże w jego realizacji.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią, sąsiadem, a także w sytuacji reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze dla Ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy Tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do Twojej sprawy – przyjdź po informacje.”

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej umów się na wizytę telefonicznie pod numerem podanym przez urząd miasta, gminy lub w starostwie powiatowym (więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej i BIP urzędu starostwa powiatowego) a następnie udaj się do punktu na umówioną wizytę, zabierając dokumentację sprawy, jeżeli taką posiadasz.

Dodatkowo, pomoc prawną świadczy również część organizacji pozarządowych. Również i my – Fundacja Przyszłość Pokoleń – od 2021 roku prowadzimy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej dedykowany wrocławskim seniorom, a od 2022 roku jesteśmy jedną z organizacji wpisanych na prowadzoną przez Wojewodę Dolnośląskiego listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego nieodpłatnej pomocy prawne. 

W każdym powiecie działa Powiatowy (Miejski) Rzecznik Konsumentów. Do realizowanych przez niego działań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Aby dowiedzieć się, gdzie w twojej okolicy Rzecznik ma swoje biuro, udaj się do najbliższego urzędu miasta lub gminy.

Pamiętaj – gdy tylko zorientujesz się, że stałeś się ofiarą oszustów, zgłoś sprawę na policję. Nie zapomnij o zabraniu ze sobą wszelkich dowodów, które mogą być przydatne w sprawie. Nigdy nie działaj zbyt pochopnie! Niestety, pod wpływem emocji możesz podjąć błędną decyzję, która zrodzi niekorzystne konsekwencje, mające wpływ na Twoją sprawę.