image description

SPADKI

Problematyka spadkowa jest zwykle dość skomplikowana, dlatego też zawsze warto skontaktować się z profesjonalistą, czyli notariuszem, adwokatem lub radcą prawnym. Dotyczy to zarówno sytuacji, kiedy sam planujesz sporządzić testament jak i wtedy gdy staniesz się spadkobiercą.

Niemniej, warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

  • Testament możesz sporządzić własnoręcznie lub notarialnie. Aby uniknąć błędów lepiej skorzystać z pomocy notariusza. NOTARIUSZ MOŻE PRZYJECHAĆ DO TWOJEGO DOMU – zapytaj go o taką możliwość
  • Chcąc zapisać określoną rzecz konkretnej osobie - zapytaj prawnika o zapis windykacyjny,
  • Chcąc przekazać zaoszczędzone na rachunku bankowym środki pieniężne konkretnej osobie – zapytaj w banku o tzw. zapis bankowy i poinformuj o nim zaufaną osobę.,
  • Na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku lub o jego odrzuceniu masz 6 miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy,
  • Wydziedziczając konkretną osobę pozbawiasz ją prawa do zachowku. Pamiętaj, że dzieci
  • i wnuki wydziedziczonego są uprawnieni do zachowku mimo jego wydziedziczenia.

Słowo o dożywociu:
Tak zwane „dożywocie” (nie mylić z karą dożywocia!) to umowa cywilnoprawna. Na jej podstawie uprawniony z umowy dożywocia przenosi na zobowiązanego własność nieruchomości, w zamian za co zobowiązany zobowiązuje się utrzymywać uprawnionego oraz zapewniać mu opiekę do końca jego życia. Na podstawie tej umowy możemy zatem przenieść na kogoś innego własność naszego domu lub mieszkania w zamian za obowiązek opieki do końca życia. Problematyka dożywocia jest powiązana z zachowkiem oraz kwestiami podatkowymi, dlatego zawsze warto przed zawarciem takiej umowy skonsultować się z prawnikiem.

Najważniejsze przepisy:
Kodeks Cywilny:
http://prawo.sejm.gov.pl/