image description

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Sprawdź: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Osoby, które mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej to:

• Osoby które ukończyły 65 lat


• Osoby będące kombatantami lub ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
• Osoby posiadające ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego
• Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny.
• Młodzież do 26 roku życia
• Kobiety w ciąży, po okazaniu dokumentu poświadczającego ciążę
• Osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
• Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej
• od 1 stycznia 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy kogo nie stać na pomoc odpłatną. W tym celu wystarczy samo oświadczenie osoby uprawnionej.

POWIATOWY/MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTA

• W każdym powiecie w Polsce funkcjonuje Rzecznik Konsumentów. Udziela on bezpłatnego poradnictwa w zakresie ochrony konsumentów. Może także pomóc w sporze z nieuczciwym przedsiębiorcą. W starostwie powiatowym lub urzędzie miasta dowiesz się, gdzie prowadzi swoje biuro.