image description

O projekcie Bezpieczny Senior

„Jeśli widzę dalej, to tylko dlatego, że stoję na ramionach olbrzymów”.
Te słowa Isaacka Newtona można śmiało odnieść do młodych pokoleń Polski. To, że dzisiaj możemy odważnie i dumnie patrzeć w przyszłość jest olbrzymim szczęściem, ale nie zasługą szczęścia, a gigantycznego wysiłku naszych poprzedników.

Nie starczy słów, aby opisać wkład obecnie starszych już osób w nasze wspólne dobro. Dlatego nie jest przesadą stwierdzenie, że mamy olbrzymi dług do spłacenia za cały trud i wysiłek jaki obecni seniorzy ponieśli, aby Ich dzieciom żyło się lepiej. W sztafecie pokoleń nie możemy zapomnieć o tych, którzy młode lata mają już za sobą, a podstawowym naszym wobec Nich obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa.

Aby być bezpiecznymi musimy przeciwdziałać zagrożeniom. Podejmować inicjatywy prewencyjne i minimalizujące straty. Otaczać opieką i troską.

Program Bezpieczny Senior Ministerstwa Sprawiedliwości i Fundacji Przyszłość Pokoleń ma służyć bezpieczeństwu. Bowiem mimo trwających kampanii społecznych seniorzy wciąż padają ofiarami oszustw oraz nieetycznych i wprowadzających w błąd praktyk przedsiębiorstw. Osoby zaawansowane wiekiem stanowią łatwy cel dla zorganizowanych grup przestępczych i podmiotów wyspecjalizowanych w wykorzystywaniu ich położenia. „Lecz ludzi dobrej woli jest więcej” i mocno wierzymy w to, że wspierając się wzajemnie, uzupełniając wiedzę i wymieniając doświadczenia możemy skutecznie ochraniać osoby nam bliskie. Dlatego też apelujemy do osób, które mają w swoim otoczeniu osoby starsze o rozmowę z nimi na temat problematyki którą Państwu prezentujemy. Doskonale wiadomo że lepiej zapobiegać aniżeli leczyć, dlatego też jesteśmy przekonani że tylko odpowiednie uwrażliwienie naszych rodziców, babć, dziadków i dalszych bliskich na kwestie ich bezpieczeństwa, pozwoli uchronić ich przed wieloma niebezpieczeństwami nań czyhającymi. Zachęcamy do lektury, pobrania broszury i przekazywania wiedzy dalej.