image description

Sposób na pracownika opieki społecznej, urzędu skarbowego, ZUS-u, etc.

Sprawcy twierdząc, iż potencjalna ofiara otrzymała świadczenia pieniężne lub materialne, zwrot podatku, większą emeryturę lub rentę dążą do uzyskania korzyści majątkowej. W celu uzyskania takiej korzyści proszą o przekazanie im opłaty manipulacyjnej lub przekazanie pieniędzy na zakup znaczków skarbowych. Działanie to ma na celu wskazanie sprawcom przez domownika/ofiarę miejsca, gdzie są przechowywane pieniądze.