image description

Senior jako kupujący.

System prawa polskiego wprowadza szereg uprawnień, które dotyczą wyłącznie konsumentów tj. osób, które dokonują czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością zawodową z przedsiębiorcą czyli podmiotem profesjonalnym. Najczęściej w charakterze konsumenta występujemy kiedy dokonujemy zakupu towarów lub usług czy też stajemy się stroną umowy dotyczącej usług finansowych (np. zaciągając kredyt w banku).

Główne uprawnienie przyznane konsumentom – stronom umów sprzedaży towarów czy usług to tzw. prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wywołuje skutki, jakie miałyby miejsce gdyby umowa w ogóle nie została zawarta. Oznacza to, że obie strony umowy zobowiązane są do zwrotu wzajemnych świadczeń. Najczęściej polega to na tym, że kupujący musi zwrócić nabyty towar, a sprzedający powinien oddać uiszczoną za niego kwotę tj. cenę sprzedaży. Tego typu uprawnienie można wykorzystać w sytuacji, gdy towar nie spełnia naszych oczekiwań, nie odpowiada nam jego rozmiar czy kolor, albo po prostu w przypadku, gdy zwyczajnie rozmyślimy się, a wydaną na niego kwotę chcielibyśmy spożytkować na cokolwiek innego.


Aby odstąpienie było jednak skuteczne, musi spełniać dwa zasadnicze warunki:

- musi zostać złożone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru,
- musi dotyczyć towarów zakupionych na odległość (np. przez Internet lub tzw. „telesprzedaż”) bądź poza lokalem przedsiębiorstwa (w ramach kiermaszy, pokazów, prezentacji).

Warto, by oświadczenie woli o odstąpieniu złożone zostało na piśmie.

UWAGA! Jeśli towar nabywamy w sklepie stacjonarnym, uprawnienie do odstąpienia nie przysługuje nam z mocy ustawy. Najczęściej jednak sklepy same przyznają konsumentom takie uprawnienie. O zasady i termin do odstąpienia należy każdorazowo zapytać sprzedawcę.

Podobne uprawnienie przyznano konsumentom – stronom umów finansowych, a dokładniej umów kredytowych. Chodzi o uprawnienia związane z tzw. kredytami konsumenckimi i kredytami hipotecznymi. Przez kredyty konsumenckie rozumień należy przy tym:

- kredyty gotówkowe i pożyczki gotówkowe,
- kredyty ratalne na zakup towarów,
- karty kredytowe,
- kredyty w koncie (inaczej „indywidualne linie kredytowe”).

Od 2017 roku do grupy kredytów w sposób uregulowanych w sposób szczególny doszły również kredyty hipoteczne, w tym najbardziej popularne – kredyty mieszkaniowe z zabezpieczeniem hipotecznym. Należy pamiętać, że nie jest istotne czy umowę zawarliśmy z bankiem, SKOKiem, firmą pożyczkową czy sprzedawcą tzw. „chwilówek”. Uprawnienia konsumenta we wszystkich tych przypadkach będą takie same. Bardzo często umowy na zakup towaru na raty zawierane są na terenie sklepów różnych branż np. RTV AGD czy branży meblarskiej. W rzeczywistości również są to umowy zawierane z bankiem, który świadczy swoje usługi za pośrednictwem sieci partnerskich. Oprócz bardzo rozbudowanych obowiązków informacyjnych, jakie prawo nakłada na konsumentów wnioskujących o taki kredyt a następnie przystępujących do umów tego typu, ustawa również w tym przypadku nadaje konsumentom prawo do odstąpienia od umów kredytowych bez podania przyczyny. Również w tym wypadku konsument ma na to 14 dni. Odstąpienie to może zostać złożone na wzorcu, który kredytodawca jest zobowiązany dostarczyć konsumentowi, lub „własnymi słowami” w formie pisemnej.

Uprawnienie to jest bardzo istotne w sytuacji, gdy zaciągnęliśmy kredyt pod wpływem błędu czy też przymusu osoby trzeciej lub po prostu w sytuacji, gdy zmieniliśmy zdanie co do chęci zaciągnięcia zobowiązania tego typu.


UWAGA:

• Zawsze czytaj cały dokument przez jego podpisaniem!
• Jeśli dokument jest długi i wymaga analizy – nie podpisuj go, tylko poproś o wydanie jego wzoru, zabierz go ze sobą i przeczytaj w domu! Nigdy nie działaj pod presją czasu!
• Jeśli czegoś nie rozumiesz – nie podpisuj umowy!
• W miarę możliwości - skontaktuj się z prawnikiem i przekaż mu wszystkie swoje wątpliwości!

NIC NIE JEST ZA DARMO:
faktyczne koszty chwilówek, poliso-lokat, czy zakupów na raty są pisane małym druczkiem! Często rozmyta jest granica pomiędzy nakłonieniem seniora do podpisania konkretnej, krzywdzącej umowy a oszustwem. Niech podpis każdej osoby starszej będzie składany ostrożnie, nie w pośpiechu i na pewno nie po jednorazowym przeczytaniu dokumentu. O tej samej zasadzie trzeba pamiętać, gdy zostaniemy zaproszeni na kolejne pokazy garnków, urządzeń kuchennych, czy odkurzaczy – nieważne jak miły i uśmiechnięty jest sprzedawca, lepiej omijać takie wydarzenia szerokim łukiem.

Sprawdź: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14138&print=1

Nierzetelne przedsiębiorstwa podają się za dostawców prądu, lub innych mediów dostarczanych do mieszkań. Nazwy ich firm łudząco przypominają znane i rozpoznawane marki. Nie dajmy się jednak wprowadzić w błąd.

PAMIĘTAJMY: Żaden z głównych dostawców energii elektrycznej nie prowadzi sprzedaży poprzez pukanie do drzwi. Nie robią tego również reprezentanci telekomów.


Najważniejsze ustawy:

Kodeks Cywilny:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf

Ustawa lokatorska:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010710733/U/D20010733Lj.pdf

Ustawa o prawach konsumenta:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000827/U/D20140827Lj.pdf

Ustawa o kredycie konsumenckim:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf